Om Sjumilaskogen

Sjumilaskogens Förskola är belägen i hjärtat av Gunsta, ca 8 kilometer öster om Uppsala. Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och andra natursköna utflyktsområden.

Förskolan består av tre avdelningar uppdelade på två fastigheter där gårdarna gränsar mot varandra. Gårdarna består av två stora trädgårdstomter med uppvuxna träd och buskar, så det finns tillgång till både sol och skugga för barnen under de varma månaderna. På de båda gårdarna finns det även trädgårdsland, odlingslådor, grillplatser, olika lekredskap och pulkabackar.

Gårdarna ger barnen möjlighet till kreativa lekar i en naturlig och trygg miljö. Förskolan arbetar aktivt med att utveckla gårdarna till pedagogiska uterum som skall stimulera alla sinnen och gårdarna är därför under ständig utveckling.

Den pedagogiska innemiljön på förskolan är inspirerande och stimulerar barnen till lek och lärande. Innemiljön ger barnen möjlighet att i första hand mötas i små grupper för att upptäcka och utforska. Lokalerna är mysiga och trivsamma.

Maria Back, rektor