Grupper

Nassar 1-3 år

Det Nassarna främst behöver på förskolan är trygghet och glädje.

Detta ska Nassarna ha med sig från Sjumilaskogens Förskola:

 • Arbeta i mindre grupper där de känner att de ”äger” gården.
 • Barnen ska få grundläggande språkutveckling, träna på att uttrycka sig, visa och sätta ord på vad de känner. Att utveckla sitt ordförråd. Det tillämpas genom olika beprövade arbetssätt.
 • Träna på av- och påklädning.
 • Sång, musik och ramsor.
 • Prova olika material som t.ex. fingerfärg, pärlor, lera.
 • Grov- och finmotorisk träning, samt att träna på att gå kortare promenader, exempelvis till Nya Funbo Plantskola och återvinningsstationen.

Tigrar 3-4 år

Tigrarna har ofta gått på förskolan en tid och de ska känna att de nu har blivit äldre och själva ta lite ansvar.

Detta ska Tigrarna ha med sig från Sjumilaskogens Förskola:

 • Att själva ta ansvar t.ex. för sin av- och påklädning, dagens innehåll, bordsskick etc.
 • Väcka intresse för den egna skapande förmågan.
 • Bygga och skapa i olika material och tekniker.
 • Språkutveckling.
 • Rörelse, musik och rytmik.
 • Lite längre utflykter till skogen.
 • Utveckla motorik, finmotorik och kroppsuppfattning.
 • Kamratskap och samarbete med andra barn.
 • Utflykter till skogen och andra platser.
 • Lättare kretslopp presenteras samt om allemansrätten.
 • Kunnande om natur och människans påverkan på miljön.
 • Utveckla grundläggande principer om odling och kompostering.

Kaniner 5-6 år

Detta ska kaninerna ha med sig då de slutar på Sjumilaskogens Förskola:

 • Ta större ansvar över sig själv och sin situation på förskolan.
 • Hitta Vilse utbildning.
 • Kännedom om Barnkonventionens artiklar.
 • Trafikvett.
 • Kännedom om Allemansrätten.
 • Kännedom om Carl von Linné och Sveriges djur och natur.
 • Odling och kretslopp.
 • Grundläggande förståelse för matematiska begrepp, siffror och termer.
 • Matematiska och språkliga förberedelser inför förskoleklass.
 • Gymnastik med ombyte och dusch.
 • Arbete med den empatiska förmågan och konflikthantering, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.