Avdelningar

Sjumilaskogens förskola har tre avdelningar

Puhs hörna

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Monika, Anna-Sara, Isa och Matilda

Gläntan

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Monica, Carolina och Nutsa

Eken

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Anna-Karin, Lina och Ylva