Avdelningar

Sjumilaskogens förskola har tre avdelningar

Puhs hörna

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Monica, Anna-Sara, Lotta och Isa

Gläntan

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Natalie, Håkan, Nutsa, Jessica och Mathilda

Eken

18 barn i åldrarna 1-5 år

Här arbetar Carolina, Therese och Lina